1
Syftet ar att vara Europas mest immoderate professionella interna bitcoin. Darfor foljer vi och ar fantastiskt bekanta med alla regler och tips om utlandsk valuta, globalt och regionalt. Vi ar registrerade som en registrerad finansiell organisation och konstarbete med finansinstitut och regering (via AML-kontroller) for att motverka penningtvatt. Vi hjalper varje kompetent bitcoin-aterforsaljare och den engagerade nyborjaren. Eftersom vi overvager 2013, har vi gemensamt lagt till marknadsforare, skyddsspecialister och bitcoinspecialister under ett tak for att ge dig det maximalt bekvama sattet pa marknaden for att kopa och marknadsfora bitcoin.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments